+359887880633
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00

Общи условия

Всички материали, съдържащи се на интернет страницата на grafik.bg са изключително право на grafik.bg, и могат да бъдат използвани с изричното разрешение на носителите на авторските права и на притежателите на права за търговските марки и / или дизайн. Всяко копиране, разпространение, предаване, публикуване, или друга използване на текстове и изображения от този и сайт  Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО! Всяко нарушение на тези условия може да доведе до нарушаване на авторски права, права на търговска марка, или правата на други форми на правата върху интелектуалната собственост и може да доведе до започването на гражданско или търговско производство и / или наказателно преследване срещу извършителите.

grafik.bg е притежател на авторските права във връзка с избора, координация, инсталация и модернизация на всички материали, както и на права, свързани с оригинално съдържание.

© 2019 Grafik.bg. Всички права са запазени.
Уебдизайн